Go to Top

Persondatapolitik

Vores persondatapolitik

1. Generelt
Protect Låse udfører opgaver som låsesmed.
Protect Låse henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Protect Låse”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Protect Låse, Virkningsadresse: Literbuen 9, 2740 Skovlunde, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Protect Låse Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig
Protect Låse er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Protect Låse er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Protect Låse er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:
Google Analytics
Google Console
Facebook
Instagram
Google Plus
Hjemmeside

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation
Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.
Protect Låse har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data
Herudover indsamler Protect Låse, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Protect Låse. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Protect Låse indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Protect Låse, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål
Protect Låse indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Protect Låse tjenester til jer. Protect Låse indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.

RProtect Låse indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Protect Låse interne politikker og håndhæve Protect Låse handelsbetingelser.

Endelig indhenter Protect Låse jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel
Protect Låse har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Protect Låse kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Protect Låse, fordi Protect Låse har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste
Protect Låse kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.
Protect Låse behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.
Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt
Såfremt I ønsker, at Protect Låse giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Protect Låse samtykke til dette.

Protect Låse giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data
Giver I samtykke til, at Protect Låse må anvende jeres oplysninger til brug for Protect Låse tilbudstjeneste, behandler Protect Låse følgende data:

E-mailadresse
Profiloplysninger (personlig information)
Overordnede forbrugshistorik
Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data
Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Protect Låse og Protect Låse samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel
Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger
Protect Låse registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Protect Låse tjenester.
Formålet med indsamlingen er at optimere Protect Låse tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt
Protect Låse registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Protect Låse tjenester.

3.3.2 Data
Protect Låse registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Protect Låse Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål
Protect Låse indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Protect Låse kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel
Protect Låse har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.
Protect Låse anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Protect Låse tjenester.
Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.
I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Protect Låse tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt
Ved at bruge Protect Låse Services accepterer I, at Protect Låse anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål
De cookies mv., som Protect Låse anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:

Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Protect Låse kan vise de seneste aktiviteter om Protect Låse fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Protect Låse må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.
Hvis I ikke accepterer, at der på Protect Låse Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Protect Låse, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support
Hvis Protect Låse skal yde support til jer, kan Protect Låse behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.
Protect Låse support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt
På baggrund af jeres henvendelse yder Protect Låse support i forbindelse med jeres rejser.

I sammenhæng med support kan Protect Låse tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Protect Låse vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data
Når I kontakter Protect Låse support, så kan Protect Låse medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:

Jeres e-mailadresse
Oplysninger om hvilke services/produkter i Protect Låse, I bruger og i hvilket omfang
Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Protect Låse Services mv.

3.5.3 Formål
Formålet med at Protect Låse tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Protect Låse Services.

3.5.4 Hjemmel
Protect Låse tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.

Protect Låse tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Protect Låse eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Protect Låse må tilgå jeres detaljerede data. Protect Låse support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Protect Låse i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Protect Låse ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data
Protect Låse videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Protect Låse kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Protect Låse er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Protect Låse kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Protect Låse. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Protect Låse, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode
Protect Låse opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Protect Låse services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.
Protect Låse kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Protect Låse opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Protect Låse. Protect Låse kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Protect Låse retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Protect Låse i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder
I har en række rettigheder, når Protect Låse behandler jeres persondata.
I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Protect Låse har om jer.
I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
I har ret til såkaldt dataportabilitet.
I kan altid gøre indsigelse mod Protect Låse behandling af jeres persondata.
I har altid ret til at gøre indsigelse mod Protect Låse brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Protect Låse behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Protect Låse har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Protect Låse måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Protect Låse hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Protect Låse måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Protect Låse Service, kan I altid kontakte Protect Låse, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Protect Låse til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Protect Låse behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Protect Låse eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Protect Låse vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU
Protect Låse anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Protect Låse anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

Google, Inc. Irland
Youtube, Inc (Google) USA
Facebook, Inc. USA
Instagram, Inc. USA

7.2 Protect Låse kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed
Protect Låse behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Protect Låse behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Protect Låse har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Protect Låse medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Protect Låse medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke
I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Protect Låse.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Protect Låse Service.

10. Ændringer af politikken
Protect Låse kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Protect Låse forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Protect Låse Service.

10.2 Protect Låse orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til Protect Låse behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til sn@protectlaase.dk

11.1 Protect Låse har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Protect Låse vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Protect Låse databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Protect Låse, Att.: Stig, Literbuen 9, 2740 Skovlunde eller sn@protectlaase.dk.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Protect Låse behandling af jeres persondata, kan I kontakte Protect Låse databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang
Hvis du vil klage over Protect Låse persondatabehandling, kan det ske til Protect Låse eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Protect Låse kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version
Persondatapolitikken er senest opdateret i juni 2018.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i juni 2018